รายงาผลการดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

63

สวัสดีครับวันนี้ สพฐ.ได้มีหนังสือแจ้ง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงาผลการดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยมีรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.