รู้ยัง!! โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย”

91

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ


เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษา

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 กันยายน 2561