ประกาศแล้ว!! กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนครู เป็นร้อยละ โดยจะเลื่อนเงินเดือน 2 รอบต่อปี เลื่อนได้รอบละไม่เกินร้อยละ 6

182

สวัสดีครับ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2561) โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา