สพฐ. 4.0! เปิดระบบ คลัง ข้อสอบ มาตรฐาน 5 วิชาหลัก ป.1-ม.6 ทดสอบ ออนไลน์ ได้ฟรี!! (คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาลูกทดสอบได้นะครับ)

53

สพฐ. 4.0! เปิดระบบ คลัง ข้อสอบ มาตรฐาน 5 วิชาหลัก ป.1-ม.6 ทดสอบ ออนไลน์ ได้ฟรี!! (คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาลูกทดสอบได้นะครับ)


สพฐ. 4.0! เปิดระบบ คลัง ข้อสอบ มาตรฐาน 5 วิชาหลัก ป.1-ม.6 ทดสอบ ออนไลน์ ได้ฟรี!! (คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาลูกทดสอบได้นะครับ)
สำหรับเว็บไซต์ในการทำข้อสอบมาตรฐาน ท่านสามารถเข้าทำได้ที่ >> http://bet.obec.go.th/itembank/onlinetest/
โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ
ขั้นที่ 1 เข้าเว็บไซต์ >> http://bet.obec.go.th/itembank/onlinetest/

ขั้นที่ 2 กดเลือกดังภาพ

ขั้นที่ 3 กดเลือกดังภาพ

เพิ่มเพื่อน

ขั้นที่ 4 กดเลือกดังภาพ

Advertisement

ขั้นที่ 5 กดเลือกดังภาพ

ขั้นที่ 6 กดเลือกดังภาพ

ขั้นที่ 7 กดเลือกดังภาพ