กมว.เล็งออกใบประกอบวิชาชีพครู 4 แบบ คือ 1.ครูการศึกษาพิเศษ 2.ครูระดับประถมศึกษา 3.ครูระดับมัธยมศึกษา 4.ครูอาชีวศึกษา

87

กมว.เล็งรื้อเกณฑ์ออกตั๋วครู-ผู้บริหาร

ประธาน กมว.เผยอนาคตใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามประเภทการศึกษา ใบอนุญาตผู้บริหารโรงเรียนเอกชนไม่จำเป็นต้องได้รับตั๋วครูมาก่อน

พุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 17.10 น.

วันนี้(17 ต.ค.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา เปิดเผยว่า กมว.กำลังทบทวนและหาแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ ทั้งในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำลังเปลี่ยนไป

ซึ่งปัจจุบันการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีแบบเดียว แต่ในอนาคตคาดว่าจะแบ่งการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็น 4 กลุ่มตามประเภทการศึกษา คือ

1.ครูการศึกษาพิเศษ

2.ครูระดับประถมศึกษาที่สอนได้ทุกวิชา ยกเว้น ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา

3.ครูระดับมัธยมศึกษา หรือ ครูสอนเฉพาะรายวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย เป็นต้น

และ 4.ครูอาชีวศึกษา

ประธาน กมว.กล่าวต่อไปว่า ส่วนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จากปัจจุบันที่ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน คือ ผู้ที่จะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาก่อน ซึ่งในโรงเรียนรัฐบาลไม่มีปัญหาอะไรเพราะผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐบาลจะเจริญเติบโตมาจากครูผู้สอนอยู่แล้ว

แต่ในส่วนของโรงเรียนเอกชน เจ้าของกิจการหรือผู้รับใบอนุญาต จ้างผู้อำนวยการโรงเรียนมาเพื่อให้ทำหน้าที่บริหารโรงเรียนเนื่องจากบริหารเก่ง ไม่ได้จ้างมาเป็นครูสอน ซึ่ง กมว.มีแนวคิดว่าควรมีการแยกระหว่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน โดยในส่วนของเอกชน จะแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ว่าต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาก่อน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพกำลังทบทวนมาตรฐานวิชาชีพต่างๆอยู่ โดยตั้งเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนี้ จากนั้นจึงจะมาพิจารณาการแก้ไขหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตฯได้.

ขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์ออนไลน์ พุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 17.10 น.