การรายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

18

วันนี้ (19 ต.ค. 2561) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว 6326 ถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การรายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดในหนังสือดังนี้

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดต่างๆ ทราบข้อมูลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่เป็นปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความอนุเคราะห์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย รายงานข้อมูล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง e-mail : [email protected] ทุกครั้งที่มีการบรรจุ และแต่งตั้งผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว

เพิ่มเพื่อน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สพร.สพฐ.