ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือครู เทอม 2 วิทย์-คณิต สสวท.

564

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำคู่มือครู วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ สสวท.จัดทำขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ครับ

คู่มือครู สำหรับภาคเรียนที่ 2 (ฉบับปรับปรุง 2560)

วิทยาศาสตร์ ป.1 – http://scimath.org/ebook-science/item/8917-1-2-8917

วิทยาศาสตร์ ป.4 – http://scimath.org/ebook-science/item/8918-4-2

วิทยาศาสตร์ ม.1 – http://scimath.org/ebook-science/item/8632-1-2

เคมี (เพิ่มเติม) ม.4 – http://scimath.org/ebook-chemistry/item/8293-4-2

เพิ่มเพื่อน

ชีววิทยา (เพิ่มเติม) ม.4 – http://scimath.org/ebook-biol…/item/8112-bioteacherguide-4-2

โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ (เพิ่มเติม) ม.4 – http://scimath.org/ebook-earthscience/item/8291-4-2

ฟิสิกส์(เพิ่มเติม) ม.4 – http://scimath.org/ebook-physics/item/8298-4-2

วิทยาการคำนวณ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 – http://oho.ipst.ac.th/

คู่มือครูคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 ที่
http://www.scimath.org/ebook-mathematics/item/9077-1-2-9077

คู่มือครูคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ที่
http://www.scimath.org/ebook-mathematics/item/9078-4-2-9078

คณิตศาสตร์ ม.1 – http://scimath.org/ebook-mathematics/item/8303-1-2-8303

คณิตศาสตร์ ม.4 – http://scimath.org/ebook-mathematics/item/9119-4-2-9119

วิธีการดาวน์โหลดดูคลิปได้ที่นี่ครับ

ที่มา : สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท.