รวมไว้ที่นี่!! โปรแกรมจัดตารางสอน,ปพ.5 ,ใบงาน ฯลฯ

183

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลดีดีมาฝากเช่นเคยครับ โดย เพจ N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

ได้จัดทำเอกสารสำหรับใช้งานในโรงเรียนมาเผยแพร่ให้คุณครูได้นำไปปรับใช้ในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารประจำชั้นต่างๆ โปรแกรมจัดตารางสอน โปรแกรม ปพ.5 หรือใบงานต่างๆครับ ท่านสามารถกดติดตามเพจ >N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

เพื่อติดตามข้อมูลดีดีและให้กำลังใจผู้พัฒนาได้ที่นี่ครับ..

เพจ N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจN-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

รายละเอียดคำแนะนำและลิงก์สำหรับดาวน์โหลดครับ

เป้าหมายหลักๆคือสร้างแบบบันทึกขึ้นมาเพื่อใช้งานในโรงเรียนประถมศึกษาครับ

………………………………………………………………………………….
รหัสสำหรับแก้ไขชีต

1. แบบธรรมดา คือ 1234

2. แบบมีแมโคร คือ 02789

ปักหมุดไว้ กรณีที่หาลิงค์ไม่เจอ จะพยายามอัพเดทลิงค์ครับ

รวมลิงค์แบบบันทึกต่างๆ

1. แบบบันทึกแบบไม่มีแมโคร (.xlsx) รหัสสำหรับแก้ไข 1234

ปพ.5

1.1 ปพ5-ประถมศึกษา-ตัดเกรดรายปี-ขนาดA4-60-คน
http://www.mediafire.com/…/5-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0…

1.2 ปพ5-ประถมศึกษา-ตัดเกรดรายภาคเรียน-ขนาดA4-60-คน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E5-%E0%B8%9B%E0…

1.3 ปพ5-มัธยม-2558-ขนาดA4-60-คน-ขนาดA4-60-คน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E5-%E0%B8%A1%E0…

ปพ.6
1.4 ปพ6-ประถมศึกษา-แบบ1ปีกศ
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E6-%E0%B8%9B%E0…

1.5 ปพ6-ประถมศึกษา-แบบ2ภาคเรียน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E6-%E0%B8%9B%E0…

1.6 ปพ6-มัธยมศึกษา-แบบ1ปีกศ
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E6-%E0%B8%A1%E0…

1.6.1 แบบ ปพ.6 กระดาษแผ่นเดียว
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…

1.7 แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง-2560-50คน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…

1.8 ฟอนต์ไทยสารบรรณไอที
http://www.mediafire.com/fi…/b38bn9zglvwvxxt/THSarabunIT.rar

1.9 แบบประเมิน อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน นักเรียน 60 คน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…

1.10 แบบรายงาน SAR กึ่งสำเร็จรูป (ทดสอบ)
http://www.mediafire.com/…/SAR+%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%…

1.11 คิดคะแนนข้อสอบกลาง
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B…

1.12 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบธรรมดา 60 คน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…

2. แบบบันทึกแบบมีแมโคร (แก้ไขไม่ได้)

2.1 จัดตารางสอน-v1.3
http://www.mediafire.com/…/-v1.3-31102559-%E0%B9%84%E0%B8%A…

2.2 ปพ.5-ประถมศึกษา แบบมีแมโคร
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E.5-%E0%B8%9B%E…

2.3 ปพ.5-มัธยมศึกษามีแมโคร
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E.5-%E0%B8%A1%E…

2.4 –
2.5 บันทึกสถิตินักเรียนประจำวัน
http://www.mediafire.com/fi…/vdqts7ks61ch9v1/StudentSTAT.rar

2.6 ปพ.5 และ ปพ.6 แบบประจำชั้น (ปรับปรุงใหม่ 9/7/2561)
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E5%E0%B8%9B%E0%…

2.7 แบบบันทึกเวลาเรียนสำหรับครูประจำชั้น
http://www.mediafire.com/…/xm2rub9ul6r1…/StudentStat2559.rar

2.8 ฟอร์มเปล่า แบบบันทึก ปพ.5 และ ปพ.6 แบบประจำชั้น (07/10/2561)
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…

2.9 แบบบันทึกเวลาเรียนรายชั้นระดับประถมศึกษา(เอาไว้ใช้กับ ปพ.5 แบบประจำชั้นเรียน ข้อ 2.8)
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…

2.10 แบบบันทึก ปพ.6 ประถมศึกษา(03/04/2561)
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E6-%E0%B8%9B%E0…

2.11 ตัวช่วยสร้างปริศนาอักษรไขว้
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B…

2.12 ปพ.6 มัธยมศึกษาแบบมีแมโคร 20/4/2561
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%9E6-%E0%B8%A1%E0…

2.13 แบบบันทึกกิจกรรม มีแมโคร 22/04/2561
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…

2.14 แบบบันทึกสถิตินักเรียนประจำวัน(ของโรงเรียน)
http://www.mediafire.com/…/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B…

2.15 แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…

 

3. ใบงาน

3.1 ใบงานสุ่มคำศัพท์จากบัญชีคำพื้นฐาน

http://www.mediafire.com/…/โปรแกรมสุ่มคำศัพท์จากบัญชีคำพื้น…

4.อื่นๆ
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…

แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมิน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…

แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…

แบบประเมิน EQ นักเรียนอายุ 6 – 11 ปี
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B…

แบบทดสอบอย่างง่ายด้วย MS PowerPoint 2016 (มีแมโคร)
http://www.mediafire.com/…/cdwq8a8j5858j…/PowerPointQuiz.rar

ปกรายงาน
http://www.mediafire.com/…/62jklnw2dby…/bookcoverdesign.docx

ใบงานคิดเลขเร็ว
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B…

ใบงานคิดเลขเร็วแบบมีการจับเวลา
http://www.mediafire.com/…/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B…