ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

181

เมื่อจันทร์ ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6518 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ
ดาวน์โหลดไฟล์

1. ไฟล์ที่ 1 [ขนาดไฟล์ 264.57 KB ]

เพิ่มเพื่อน

2. ไฟล์ที่ 2 [ขนาดไฟล์ 145.73 KB ]

3. ไฟล์ที่ 3 [ ขนาดไฟล์ 77.1 KB ]

4. ไฟล์ที่ 4 [ ขนาดไฟล์ 158.14 KB ]

5. ไฟล์ที่ 5 [ขนาดไฟล์ 73.11 KB ]

6. ไฟล์ที่ 6 [ ขนาดไฟล์ 172.5 KB ]

7. ไฟล์ที่ 7 [ขนาดไฟล์ 37.03 KB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.