สพฐ.แจ้ง การจัดสรรอัตราจ้างนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

80

สวัสดีครับวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือที่ ศธ 04009/ว 6546 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยแจ้งแนวปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์

เพิ่มเพื่อน

1. 1 หนังสือ ว6546 [ ขนาดไฟล์ 63.71 KB ]

2. 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (บัญชี) [ขนาดไฟล์ 117.72 KB ]

3. 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงาน ตน.ว่าง [ ขนาดไฟล์ 12.88 KB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.