มาแล้ว!! กำหนดการ สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 (จัดสอบ 6 มี.ค. 62)

452

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้ง กำหนดการบริหารจัดการรทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

สำหรับกำหนดการบริหารจัดกำรทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะดำเนินการตำาตาราง ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สทศ.สพฐ.