มาแล้ว!! ระเบียบการแข่งขัน มหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ 2018

64

“สพฐ. เกมส์” กำหนดการคัดเลือกในระดับเขต/จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ (รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 16 ธันวาคม 2561) ใน 7 ประเภทกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ บาสเก็ตบอล โดยมีรายละเอียดระเบียบการแข่งขันในประเภทต่างๆดังนี้ครับ

ฟุตซอล คีตะมวยไทย วิ่ง 31 ขา และกีฬาสำหรับนักเรียนพิการ

https://www.studentact.net/data/201811022043332287.pdf

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “สพฐ. เกมส์”

https://www.studentact.net/data/201811021521877842.pdf

ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “สพฐ. เกมส์”

https://www.studentact.net/data/20181102667050538.pdf

ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ “สพฐ. เกมส์”

https://www.studentact.net/data/201811021965556898.pdf

ระเบียบการแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ. เกมส์”

https://www.studentact.net/data/201811021899521562.pdf

ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล “สพฐ. เกมส์”

https://www.studentact.net/data/20181102526372039.pdf

เกณฑ์การแข่งขันคีตะมวยไทย “สพฐ. เกมส์”

https://www.studentact.net/data/201811021843761498.pdf

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนใช้สนามโรงเรียนเป็นที่เล่นกีฬา
https://www.studentact.net/blog.php?id_post=69&ipost=15

ที่มา : https://www.studentact.net