มาแล้ว!! ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561

78

วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการจัดประชุม teleconference เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2561 ดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

ขอบคุณที่มา : https://cct.thaieduforall.org