ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแก้ไขการจัดบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) ลงกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด (สพท.ที่เกี่ยวข้อง 63 เขต)

47

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7054 เรื่องแก้ไขการจัดบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2) ลงกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด (สพท.ที่เกี่ยวข้อง 63 เขต) โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. ไฟล์ที่ 1หนังสือ [ ขนาดไฟล์ 130.26 KB ]

เพิ่มเพื่อน

2. ไฟล์ที่ 2 สพท.ที่เกี่ยวข้อง [ ขนาดไฟล์ 74.11 KB ]

3. ไฟล์ที่ 3สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 [ ขนาดไฟล์ 1.11 MB ]

4. ไฟล์ที่ 4สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 [ ขนาดไฟล์ 91.18 KB ]

5. ไฟล์ที่ 5สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 [ ขนาดไฟล์ 57.44 KB ]

6. ไฟล์ที่ 6สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 [ ขนาดไฟล์ 11.58 KB ]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.