แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

55

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แนะนำแนวทางในการแก้ไขข้อปฏิบัติที่ติดขัดในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนในหลายเรื่อง

และมีเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะการจัดการศึกษาภาคบังคับที่ต้องจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ดังนั้นวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำ แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาให้ทุกท่านได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ซึ่งแนวทางการดำเนินงานจะมีรายละเอียดในเรื่องต่างๆดังนี้

– การวางแผนรับนักเรียน

– การส่งเด็กเข้าเรียน

เพิ่มเพื่อน

– การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

– การย้ายนักเรียน

– การติดตามนักเรียน

– การจำหน่ายนักเรียน

และแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงาน

คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ครับ >> การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

ขอบคุณที่มา >> http://www.km.skn.go.th