ข่าวดี!! ซื้อหนังสือ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 15,000 บาท

60

สาระจาก สมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)

……………………..

มาตรการช้อปช่วยชาติมาแล้ว

นับเป็นครั้งแรกที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ผลักดันเรื่อง “ซื้อหนังสือได้ลดหย่อนภาษีสำเร็จ”

ในวงเงิน 15,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 61 – 15 ม.ค. 62 เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม

หลักฐานในการขอลดหย่อนภาษีคือ ใบเสร็จรับเงิน ที่มีรายละเอียด ดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงินของสำนักพิมพ์หรือร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หัวใบเสร็จมีชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวของผู้เสียภาษีครบถ้วน

2. ใบเสร็จที่ออก ต้องระบุชื่อนามสกุล พร้อมเลขประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ ครบถ้วนชัดเจน

3. ใบเสร็จรับเงิน ออกโดยคอมพิวเตอร์ หากเป็นลายมือเขียนต้องเขียนให้ชัดเจน และมีข้อมูลครบถ้วน

4. รายการสินค้าที่ซื้อแล้วได้รับการลดหย่อนคือ หนังสือเล่ม อีบุ๊ค ยกเว้น หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร

ทั้งนี้สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ต้องขอขอบคุณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ชงเรื่องนี้ให้เรานำเข้าครม.จนสำเร็จ

16 ธันวาคม 2561-15 มกราคม 2562 ถึงเวลาซื้อของขวัญ เลือกหนังสือเป็นของขวัญ

หนังสือดีๆ สักเล่มหนึ่ง อาจสร้างความประทับใจ เป็นได้มากกว่าของขวัญราคาแพง

ผู้ให้ได้(ลดหย่อนภาษี) ผู้รับได้(ปัญญา)

ขอบคุณที่มาจาก : คุณทนง โชติสรยุทธ กรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)