กสถ.เห็นชอบร่างประกาศรับสมัครสอบท้องถิ่น เดินหน้าเปิดสอบข้าราชการ 68 ตำแหน่ง 8,039 อัตรา โดยเปิดสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก 1,312 อัตรา

66

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) ในฐานะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ได้เปิดเผยผลการประชุม กสถ. และความคืบหน้าในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ http://www.thailocalmeet.com/ ดังนี้ครับ

กสถ.ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 20 พ.ย.2561

เรื่องที่ 1

-รับทราบ การคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561

เรื่องที่ 2

-เห็นชอบ การกำหนดตำแหน่ง อัตราว่าง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ ที่จะประกาศรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาค/เขต ซื่งมี 10 กลุ่มภาค/เขต โดยมีจำนวนตำแหน่งและอัตราว่าง 68 ตำแหน่ง 8,039 อัตรา(ข้อมูล 12 พ.ย.2561) ได้แก่ตำแหน่ง

* ประเภทวิชาการ 22 ตำแหน่ง 1,189 อัตรา

* ประเภททั่วไป 23 ตำแหน่ง 5,538 อัตรา

* ตำแหน่งครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก 1,312 อัตรา

เรื่องที่ 3

-เห็นชอบ การกำหนดหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขัน

เรื่องที่ 4

-เห็นชอบ ร่างประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

จากข้อมูลข้างต้นคงพอจะทำให้ทุกท่านที่กำลังรอการเปิดสอบข้าราชการท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมในการสอบกันแล้วนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://www.thailocalmeet.com/