ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2562

883

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 กรมบัญชีกลาง ได้ส่งหนังสือราชการ ที่ กค 0412.4/ว 547 ถึงส่วนราชการต่าง ๆ เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน  โดยมีรายละเอียดการกำหนด ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2562 ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอข้อมูลดังนี้ครับ

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มกราคม 2562 >> วันที่ 28 มกราคม 2562

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 >> วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มีนาคม 2562 >> วันที่ 26 มีนาคม 2562

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน เมษายน 2562 >> วันที่ 25 เมษายน 2562

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 >> วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 >> วันที่ 25 มิถุนายน 2562

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 >> วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 >> วันที่ 27 สิงหาคม 2562

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน กันยายน 2562 >> วันที่ 25 กันยายน 2562

ปฏิทินการจ่ายงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 >> วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 >> วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 >> วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันเงินเดือนออก เงินเดือนข้าราชการออก จ่ายเงินเดือนข้าราชการ กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ปี 2562

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันเงินเดือนออก เงินเดือนข้าราชการออก จ่ายเงินเดือนข้าราชการ กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ปี 2562
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันเงินเดือนออก เงินเดือนข้าราชการออก จ่ายเงินเดือนข้าราชการ กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ปี 2562

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันเงินเดือนออก เงินเดือนข้าราชการออก จ่ายเงินเดือนข้าราชการ กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ปี 2562

ขอบคุณที่มาจาก : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง