การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี 2561

80

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว 3683,ว 3684,3686 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี 2561 โดยมีใจความสำคัญคือ การเพิ่มคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครตามมติ ก.ค.ศ. โดยสามารถให้ศึกษานิเทศก์ที่เคยดำรงตำแหน่งชำนาญการให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยขณะนี้รอหนังสืออย่างเป็นทางการจาก ก.ค.ศ. ดังรายละเอียดด้านล่างครับ

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ว 7683 ถึง ศธจ. [ขนาดไฟล์ 1.05 MB ]

2. ว 7684 ถึง สพท. [ขนาดไฟล์ 1.06 MB ]

3. 7686 ถึง สศศ. [ ขนาดไฟล์ 1.04 MB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.