มาแล้ว!! คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2561

152

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำคู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อศึกษาแลพเตรียมความพร้อมในการจัดสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

คู่มือ สำหรับศูนย์สอบ การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลด : คู่มือสำหรับศูนย์สอบ NT ปีการศึกษา 2561

คู่มือ สำหรับสนามสอบ การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)

ดาวน์โหลด : คู่มือสำหรับสนามสอบ การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)

ขอบคุณที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.