มาแล้ว!! หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

47

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เว็บไซต์สำนักาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือ ว2/2562 แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : ก.ค.ศ.