ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง เรื่อง การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

52

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง เรื่อง การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.