ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

25

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

หนังสือ ว759 [ ขนาดไฟล์ 105.09 KB ]
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [ ขนาดไฟล์ 949.32 KB ]
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [ ขนาดไฟล์ 82.89 KB
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 [ ขนาดไฟล์ 33.94 KB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.