แชร์สนั่นไลน์!! แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงเรียน” เป็น “ครูใหญ่” ตั้งเป้า 5 วัน มีผู้ตอบ 100,000 คน

93

<

แชร์สนั่นไลน์!! แบบสอบถามความคิดเห็นเ

กี่ยวกับ การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงเรียน” เป็น “ครูใหญ่” ตั้งเป้า 5 วัน มีผู้ตอบ 100,000 คน
เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการส่งต่อข้อความ เชิญชวนให้คุณครูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงเรียน” เป็น “ครูใหญ่” ในโปรแกรมไลน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็น “ครูใหญ่” กรุณาแชร์ไปยังไลน์กลุ่มต่างๆ ภายใน 5 วัน ให้ได้ 1 แสน ความคิดเห็น
https://goo.gl/forms/DfJf8AydwSV3SD7r1

เพิ่มเพื่อน

เมื่อตรวจสอบในลิงก์แบบสอบก็ได้มีข้อความ ดังภาพ

ที่มา : Line