คุณครูต้องอ่าน!!เปิดร่างพรบ.การศึกษา ฉบับล่าสุด ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีประเด็นสำคัญหลายเรื่อง เช่น- วิทยฐานะครู- ใบรับรองความเป็นครู- ครูใหญ่ รองครูใหญ่ ฯลฯ

37

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเอกสาร ร่างฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้คุณครูทุกท่านได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจครับ โดยมีประเด็นสำคัญหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น

การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นครูใหญ่

การเปลี่ยนใบประกอบวิชาชีพครู เป็น ใบรับรับรองความเป็นครู

เพิ่มเพื่อน

เรื่องเกี่ยวกับวิทยฐานะ

ฯลฯ

โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ไฟล์ที่มีทั้งหมด 38 หน้าได้ตามลิงก์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด ร่าง พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒