ครูเฮ!! สพฐ.สั่ง ยกเลิก ทำแฟ้มประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู 13 แฟ้ม

49

11:48 OBECLINE 2018

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 62 OBEC LINE ได้เผยแพร่ข้อความจาก เลขาฯ กพฐ. ซึ่งมีข้อความให้ยกเลิก ทำแฟ้มประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู 13 แฟ้ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรียน ผอ.สพท. ผอ.ร.ร. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพิ่มเพื่อน

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดแบบประเมินความดีความชอบปี 62 เป็น 3 ด้าน 13 แฟ้มนั้น รมว.ศธ. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้รับทราบความคิดเห็นของเพื่อนครูว่าเป็นการสร้างภาระและความยุ่งยากให้ผู้รับการประเมินเกินความจำเป็น ที่ต้องจัดทำแฟ้มถึง 13 แฟ้ม จึงได้สั่งการให้ สพฐ. แจ้ง ผอ.สพท. ผอ.ร.ร. ข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง ทราบว่า ให้ยกเลิกการจัดทำแฟ้มดังกล่าว

โดยจะให้มีการปรับแก้วิธีการประเมินใหม่ ให้การดำเนินการประเมินความดีความชอบไม่สร้างภาระให้แก่ครูและผู้รับการประเมิน ทั้งนี้เมื่อสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ปรับวิธีการประเมิน สพฐ. จะได้เร่งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป…

บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

ที่มา : OBEC LINE