ว5/62 การเลื่อน เงินเดือน ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

72

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ หนังสือ ว 5/62 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์: คลิกดาวน์โหลด

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.