ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

265

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เว็บไซต์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ได้เผยแพร่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)