ด่วนที่สุด! การซักซ้อม การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ และ เลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562)

71

เมื่อวันที่ 12 มีใค. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1692 เรื่องซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562)โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

สาระสำคัญ​

**นับมีตัว​ 1​ มี.ค.อยู่ที่ไหนนับมีตัวที่นั่น

**การนับตัวข้าราชการระหว่างโอน/ย้ายวันที่​ 1​ มี.ค.62​ คำสั่งให้อยู่ที่ไหนให้นับมีตัวที่นั่น

**ตำแหน่งข้าราชการครูฯให้​ สพท.ทุกเขต/สศศ.ใช้ให้วงเงินเลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ3ของเงินเดือนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง​ ณ​ วันที่​ 1​ มี.ค.62

**ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น​ ตามมาตรา38ค.(2)ให้​สพท.ทุกเขตใช้วงเงินร้อยละ​ 2.99​ อีกร้อยละ0.01จะนำไปจัดสรรตามนโยบายของ​ สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สพร.สพฐ. และ คุณนภัทร อินทรุณ