ตัวอย่างการเลื่อน เงินเดือน ร้อยละ ของครู ทุกวิทยฐานะ

219

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คุณนภัทร อินทรุณ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ ตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือนร้อยละของครูทุกวิทยฐานะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ครูผู้ช่วย​ คศ.1 และคศ.2​ เลื่อนตามฐานคำนวณของช่วงเงินเดือน​ เงินที่ใช้เลื่อนถ้ามีเศษให้ปัดขึ้นเป็นสิบบาท
*** เงินใกล้เต็ม​ ​(เลื่อนแล้วเต็มครั้งนี้)​ เอาเงินที่ได้มาบวกจนเต็มที่เหลือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ(ห้ามปัดเศษ)​

***ครูผู้ช่วย​ และ​ คศ.1​ เงินเดือนเต็มห้ามสไลด์​ ให้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ​(ไม่ปัดเศษ)​

***คศ.2​ (วฐ.ชก.)​ เงินเดือนเต็มมาก่อนเลื่อนครั้งนี้​ ให้สไลด์ไปรับเงิน​ คศ.3​ โดยใช้ฐานคำนวณบน​ คศ.2​ แล้วนำเงินที่ได้เลื่อนมาบวกเป็นเงินเดือนใหม่​ (ไม่มีวฐ.ห้ามสไลด์)​

เพิ่มเพื่อน

คศ.3(วฐ.ชพ.)​และคศ.4 (วฐ.ชช.)​เลื่อนตามฐานคำนวณของช่วงเงินเดือน​ เงินที่ใช้เลื่อนถ้ามีเศษให้ปัดขึ้นเป็นสิบบาท

*** เงินใกล้เต็ม​(เลื่อนแล้วเต็มครั้งนี้)​ เอาเงินที่ได้มาบวกจนเต็มที่เหลือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ(ห้ามปัดเศษ)​

***คศ.3(วฐ.ชพ.)​เงินเดือนเต็มมาก่อนเลื่อนครั้งนี้​ ให้สไลด์ไปรับเงิน​ คศ.4​ โดยใช้ฐานคำนวณบน​ คศ.3​ แล้วนำเงินที่ได้เลื่อนมาบวกเป็นเงินเดือนใหม่

***คศ.4​(วฐ.ชช.)​ เงินเดือนเต็มมาก่อนเลื่ิอนครั้งนี้ให้สไลด์ไปรับเงิน​ คศ.5​ โดยใช้ฐานคำนวณบนระดับ​ คศ.4​ นำเงินที่ได้เลื่ิอนมาบวกเป็นเงินเดือนใหม่

***ไม่มีวฐ./วฐ.ไม่ตรงตามอันดับห้ามสไลด์

***รอง​ ผอ.สพท.เลื่อนโดยใช้ฐานคำนวณตามช่วงเงินเดือนในอันดับ​ คศ.3​ ทั้งที่ไม่มีวฐ./วฐ.ไม่ตรงตามมาตรฐานประจำตำแหน่ง

***รองผอ.สพท.และผอ.สพท.ไม่มี​ วฐ.เมื่อเงินเดือนเต็ม​ สไลด์ไม่ได้ให้รับค่าตอบแทนพิเศษตามผลการพิจารณา

***รอง​ ผอ.สพท.วฐ.​ชพ.​ เงินเดือนเต็มให้สไลด์ไปรับเงินอันดับคศ.4​ โดยใช้ฐานคำนวณบน​ คศ.3​ แล้วนำเงินที่ได้เลื่อนมาบวกเป็นเงินเดือนใหม่

***ผอ.สพท.​เลื่อนโดยใช้ฐานคำนวณตามช่วงเงินเดือนในอันดับ​ คศ.4 ทั้งที่ไม่มีวฐ./วฐ.ไม่ตรงตามมาตรฐานประจำตำแหน่ง

***ผอ.สพท.​ วฐ.ไม่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง(ผอ.รร.ชก./รอง​ ผอ.สพท.ชพ.)​เมื่อเงินเดือนเต็มคศ.4​ สไลด์ไม่ได้ให้ไปรับค่าตอบแทน

***ผอ.สพท.วฐ.ชช.​ เงินเดือนเต็มให้สไลด์ไปรับเงินอันดับคศ.5 โดยใช้ฐานคำนวณบน​ คศ.4​ แล้วนำเงินที่ได้เลื่อนมาบวกเป็นเงินเดือนใหม่

ขอบคุณข้อมูลจาก : คุณนภัทร อินทรุณ 18 มีนาคม 2562