กระบวนการเลื่อน เงินเดือน ครู ในสถานศึกษา

48

เมื่อเร็วๆนี้คุณนภัทร อินทรุณได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือนในสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลชุดดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครู จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ให้คุณครูได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมดังนี้ครับ

#เพื่อเป็นแนวทางการเลื่อนเงินเดือนในสถานศึกษา

#กระบวนการเลื่อนเงินเดือนในสถานศึกษา

➡️เริ่มจาก​ สพท.จัดสรรวงเงินเลื่ิอนเงินเดือนให้สถานศึกษา

➡️สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ​

➡️คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสถานศึกษาพิจารณาโดยแยกวงเงินและคนออกเป็นกลุ่ม​ตามแนวปฏิบัติ​ สพฐ.

➡️สถานศึกษาแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้​ สพท.​

➡️สพท.นำผลการเลื่อนจากสถานศึกษาเสนอ​คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขต​

➡️สพท.ขอความเห็นชอบ​การเลื่อนต่อ กศจ.​

เพิ่มเพื่อน

➡️สถานศึกษาประกาศผลการประเมิน​ระดับดีเด่นดีมาก

➡️สพท.ประกาศร้อยละ​การเลื่อน

➡️ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนแจ้งผลการเลื่อนรายบุคคล

แบ่งวงเงินและคนเป็น2กลุ่ม​ คือกลุ่ม​ 1​ คศ.3ลงมา​ และกลุ่ม​ 2​ คศ.4-5
กรณีคนที่รับเงินข้ามแท่ง(สไลด์)​ให้นับตัวและนับเงินตามตำแหน่งและวิทยฐานะจริง​

วงเงินที่ได้รับจัดสรรตามกลุ่มให้นำมาแบ่งกลุ่มย่อยตามตำแหน่ง​ และใช้วงเงินเลื่อนแต่ละตำแหน่งในกลุ่มก่อน​ ถ้าเหลือจึงนำไปใช้กับตำแหน่งอื่นในกลุ่มนั้นได้

คะแนนการประเมินตามที่​ ก.ค.ศ.กำหนดมี5ระดับแต่ในการประเมินจริงอาจไม่ครบทั้ง5ระดับก็ได้​ แต่เวลาประกาศต้องเขียนให้ครบทั้ง5ระดับไว้เป็นเกณฑ์ให้ทุกคนทราบทั่วกัน

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : คุณนภัทร อินทรุณ