แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

63

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข

สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

 

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

        ไฟล์   1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

        ไฟล์   1 , 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

        ไฟล์   1 , 2