จะสอบครูผู้ช่วย โปรดอ่าน!! ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักการ ในการจัดทำหลักเกณฑ์ คัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

91

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ก.ค.ศ. เห็นชอบหลักการในการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ(ตามมาตรา 50) ซึ่งต้องเป็นกรณีมีเหตุพิเศษ ที่ไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจทำให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ โดยให้ส่วนราชการเสนอเหตุผลความจำเป็นในการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษให้ ก.ค.ศ. พิจารณา

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้เปิดเผยข้อมูลหลังการประชุมก.ค.ศ ผ่านเดลินิวส์ออนไลน์ว่า

การสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ(ตามมาตรา 50) จะมีอยู่ 4 กรณี ได้แก่

1. กรณีมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เช่น ครม.อนุมัติให้นักเรียนได้รับทุนจากโครงการสำคัญและต้องบรรจุเป็นข้าราชการครู เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

2. กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ/นักเรียนทุน

3. กรณีบรรจุในพื้นที่เกาะบนภูเขาสูง เสี่ยงภัย หรือพื้นที่พิเศษ หรือการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนดและกรณีความจำเป็นพิเศษอื่นกศจ./อ.ก.ค.ศ.อนุมัติ

4. กรณีการสอบแข่งขันที่อาจทำให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ

อ้างอิงข้อมูลจาก >>

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2562

ก.ค.ศ.รื้อหลักเกณฑ์ประเมินครู

ที่มา : ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2562

เดลินิวส์ ออนไลน์ ก.ค.ศ.รื้อหลักเกณฑ์ประเมินครู