ข่าวดี!! สกสค.เตรียมเสนอให้นำเบี้ย ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ลดหย่อนภาษีได้

41

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยข้อมูลกับเดลินิวส์ออนไลน์ว่า

สกสค.เตรียมเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.สามารถนำเงินค่าเบี้ยฌาปนกิจรายศพที่จ่ายในแต่ละเดือนรวบรวมไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งจะช่วยดึงดูดหรือเป็นแรงจูงใจให้ครูฯ สมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เพิ่มขึ้น

เพิ่มเพื่อน

โดยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาได้การมีการประชุมคณะกรรมการ ชพ.ค. – ช.พ.ส. แจงผลการดําเนินงานกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ คณะกรรมการ สกสค. ประธานกรรมการ นายสําเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เช่น เรื่องการรับส่งและนําส่งเงินสงเคราะห์ครอบครัว การค้าง ชําระเงินสงเคราะห์รายศพ การดําเนินงานการจัดสวัสดิการ (โครงการ 40/75) และผล การดําเนินงานการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

โดยประธานแจ้งให้คณะกรรมการทราบว่า “หลังจากการประชุมคณะกรรมการ สกสค. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 คณะกรรมการ สกสค. มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการยืมเงิน กองทุนสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 40 ปี หรืออายุตน 75 ปี (โครงการ 40/75 ปี) ที่ขอรับสวัสดิการดังกล่าว เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมจะหักจากเงิน สงเคราะห์ครอบครัว โดยให้ สกสค. กลับมาพิจารณาว่าช่วงอายุ 75 ปี นานเกินไปหรือไม่ รวมทั้งให้ปรับลดเงื่อนไขบางประการเพื่อช่วยเหลือครูที่ถูกถอนชื่อพ้นจากการเป็นสมาชิก”

ที่มา : เดลินิวส์ ออนไลน์ เล็งใช้เบี้ยฌาปนกิจรายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ลดหย่อยภาษีได้
และ สำนักงาน สกสค.