ข่าวดี!! สพฐ. เรียกบรรจุ ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 19 อัตรา รายงานตัว 23 เม.ย. 62

210

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/2438-39,41-43 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 8 -10 [ขนาดไฟล์ 884.87 KB]

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 34 – 39 [ขนาดไฟล์ 896.37 KB]

เพิ่มเพื่อน

3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลำดับที่ 33 [ขนาดไฟล์ 878.75 KB]

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 11 [ขนาดไฟล์ 881.95 KB]

5. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ลำดับที่ 4 – 5 [ขนาดไฟล์ 883.71 KB]

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 23 ,25 , 26 , 28 ,30 และลำดับที่ 32 [ขนาดไฟล์ 914.69 KB]

ที่มา : สพร.สพฐ.