หน้าแรก ค้นหา

คลังความรู้ - ค้นหาผล

หากคุณไม่มีความสุขกับผลที่ได้ โปรดดำเนินการค้นหาอื่น
สสวท. คู่มือครู  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

สสวท. ให้ดาวน์โหลดฟรี ! อีบุ๊คส์ คู่มือครู  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รับมือเปิดเทอมใหม่ 

0
สสวท. ให้ดาวน์โหลดฟรี ! อีบุ๊คส์ คู่มือครู  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รับมือเปิดเทอมใหม่   สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจ  มาฝากเช่นเคยครับ  เป็นเอกสาร  อีบุ๊คส์ คู่มือครู  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รับมือเปิดเทอมใหม่   ที่ทาง สสวท. เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีครับ ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

0
สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีตัวช่วยครูและนักเรียน มาฝากคุณครูและผู้ปกครองทุกท่าน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำ คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ obec content center สำหรับเป็นตัวช่วยนักเรียนและครูเรียนรู้อยู่ที่บ้าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม จึงจะพาคุณครูผู้ปกครองนักเรียนไปรู้จักกับ คลังสื่อการเรียนรู้สำหรับเรียนออนไลน์ของสพฐ obec content center กันค่ะ คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ OBEC...
รวมลิงค์ Link หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book จาก สสวท. ป.1 สำหรับเรียนล่วงหน้า

รวมลิงค์ Link หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book จาก สสวท. ป.1 สำหรับเรียนล่วงหน้า

0
สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี รวมลิงค์ Link หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book จาก สสวท. ป.1 สำหรับเรียนล่วงหน้า มาฝากคุณครูและผู้แกครองทุกท่านค่ะ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่ได้มีการเปิดโรงเรียนเพื่อทำการเรียนการสอน คุณครูและผู้ปกครองอาจจะอยากให้เด็กๆได้ทบทวนบทเรียน ศึกษาบทเรียนล่วงหน้า หรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนควบคู่กับการสอนออนไลน์ของคุณครูในรูปแบบต่างๆ ครูอัพเดตดอทคอม จึงได้จัดรวบรวม ลิงค์ Link หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book จาก...

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่

0
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ที่มีขอบข่ายสาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ

ครูอัพเดต

0
Over the decades, smart toys have grown from a niche industry to a profitable business. According to UK-based analyst firm Juniper Research, annual smart toy sales across the globe are expected to grow to $11.3 billion by 2020. Today, toy stores not only have an array of classic board Games and stuffed animals but also internet connected devices, smart racing cars and drones, smart building blocks, and even robots that teach kids how to code.

รวมไว้ให้แล้วที่นี่!! เอกสาร สื่อ แบบทดสอบ แหล่งสืบค้นออนไลน์ คณิตศาสตร์ [เยอะสุดๆ]

0
รวมไว้ให้แล้วที่นี่!! เอกสาร สื่อ แบบทดสอบ แหล่งสืบค้นออนไลน์ คณิตศาสตร์ [เยอะสุดๆ]

รวมลิงค์ไว้แล้วที่นี่!! สสวท.ชวนครู-นักเรียนเลือกใช้สื่อออนไลน์

0
รวมลิงค์ไว้แล้วที่นี่!! สสวท.ชวนครู-นักเรียนเลือกใช้สื่อออนไลน์

ดาวน์โหลด! หนังสือยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์

0
เว็บไซต์ครูอัพเดตขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำหนังสือยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์ ที่สพฐ.ได้จัดทำขึ้น หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ทางเว็บไซต์จึงขอนำหนังสือเล่มนี้มาให้คุณครูและผู้ที่สนใจนำข้อมูลหรือเนื้อหาในหนังสือไปปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ครับขอบคุณที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์คลังความรู้โรงเรียนในฝันข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมอบให้สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากลสําหรับกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลดําเนินงาน 2 มิติ คือมิติแรก : เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติมิติที่สอง : เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการแข่งขันสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน        เอกสารความรู้“ยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์”เป็นเอกสารเสริมความรู้สําหรับครูผู้สอน นักเรียน และผู้สนใจได้ศึกษาและเลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆที่มีความหลากหลายอย่างสมเหตุสมผลและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําเอกสารความรู้“ยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์”เพื่อเผยแพร่เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะทํางานที่ร่วมแรงร่วมใจผลิตและพัฒนาซึ่งเป็นผลจากการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลและขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้นําเรื่องราวในเอกสารเล่มนี้ไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ครับขอบคุณที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์คลังความรู้โรงเรียนในฝัน ...

MOST POPULAR