วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Google search engine
หน้าแรกค้นหา

ผลย้ายครู 2565 - search results

If you're not happy with the results, please do another search.

ลิงก์รวมผลการย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี 2565 ( ประกาศผลย้ายครู 2565 ) ครบทุกจังหวัด ครบทุก กศจ. ประกาศผลย้าย พิจารณาอนุมัติย้าย ระหว่างวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2565 – 15 มีนาคม 2565 และให้ออกคำสั่งย้ายภายในวันที่...

รวมไว้ที่นี่ประกาศผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน หรือ ประกาศผลการย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี 2565 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอจัดทำลิงก์ประกาศผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ผลย้ายครู สพฐ.) ครั้งที่ 1 ปี 2565 โดยในรอบที่ 1 ปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดปฏิทินให้...

ประกาศผลการย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี 2565 ( ผลย้ายครู 2565 ) ครบทุกจังหวัด ครบทุก กศจ. รวมลิงก์ ประกาศผลย้าย พิจารณาอนุมัติย้าย ระหว่างวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2565 – 15 มีนาคม 2565...

ประกาศผลการย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี 2565 ( ผลย้ายครู 2565 ) ครบทุกจังหวัด ครบทุก กศจ. รวมลิงก์ ประกาศผลการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. พิจารณาอนุมัติย้าย ระหว่างวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2565 – 15...

ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่2 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่2/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด เช็คประกาศ ผลย้ายครู ได้ที่นี่

ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่2/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด เช็คประกาศ ผลย้ายครู ได้ที่นี่ ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่2/2566 ประจำปี...

ประกาศผลสอบ พนักงานราชการส่วนกลาง 2565 สพฐ. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตามที่ได้มี ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ทั่วไป (ส่วนกลาง) และ ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565...

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล 14 กุ.พ. 2565

เมื่อเร็วๆนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/178 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

สรุปตำแหน่งว่างย้ายครู 2565 แต่ละเขตพื้นที่ สำหรับประกอบการพิจารณา เขียนย้ายครู 65

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ สรุปตำแหน่งว่างแต่ละเขตพื้นที่ สำหรับประกอบการพิจารณา เขียนย้ายครู 65 มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่ง คาดว่าจะมีประโยชน์กับการเขียน ย้ายครู 65 ของคุณครูทุกท่านแน่นอนค่ะ โดยคุณครูสามารถเข้าดูประกาศตำแหน่งว่าง สำหรับรับย้ายครู 65 เพื่อประกอบการตัดสินใจได้จากลิงก์ รวมลิงก์ ตำแหน่งว่างรับย้ายครู 2565 ครบทุกจังหวัด ครบทุก กศจ. (ตำแหน่งว่างย้ายครู65) โดยการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง...

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู กคศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังที่เหมาะสม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : ประกาศผลการย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี...

การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งรายละเอียด การดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ได้กําหนดมาตรฐานตําแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ว1592 หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ว1593 หนังสือแจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ว1954 แบบรายงานรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงรายละเอียดการดําเนินการ เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ...

มาตรการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสถานที่สอบ “อนาคตของเด็กไทย อย่าให้เสียสิทธิ์ เพราะโควิด 19” โดยความร่วมมือ 4 กระทรวง

  • เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง • กระทรวงมหาดไทย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นประธานในการอํานวยการสอบ ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย ศึกษาธิการจังหวัด ทปอ.จังหวัด ดําเนินการจัดการสอบให้เป็นไปตาม มาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการการจัดสอบ • ตรวจ...

ประกาศผลย้ายผอ.รร. 2566 ผลการย้าย รองผอ.รร. สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายผอ.โรงเรียน รองผอ.โรงเรียน ทุกเขต ทุกจังหวัด เช็คประกาศ ผลย้ายผอ โรงเรียน ได้ที่นี่

ประกาศผลย้ายผอ.รร. 2566 ผลการย้าย รองผอ.รร. สังกัด สพฐ. รอบที่2/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายผอ.โรงเรียน รองผอ.โรงเรียน ทุกเขต ทุกจังหวัด เช็คประกาศ ผลย้ายครู ได้ที่นี่ ประกาศผลย้ายผอ.รร. 2566 ผลการย้าย รองผอ.รร. สังกัด สพฐ. รอบที่2/2566 ประจำปี พ.ศ.2566...
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล