วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Google search engine
หน้าแรกค้นหา

รับสมัครงาน - search results

If you're not happy with the results, please do another search.

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง เช็กที่นี่

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้ ด้วยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการยางแห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร) และสํานักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 22 ตําแหน่ง อัตราบรรจุในครั้งแรกไม่ต่ํากว่า 206 อัตรา ดังนี้ 1....
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล