วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Google search engine
หน้าแรกค้นหา

วิทยฐานะ - search results

If you're not happy with the results, please do another search.

แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบกับเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบกับเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบเกณฑ์ CEFR ที่สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไข สำหรับหรับผู้ขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ มาฝากกันค่ะ รายละเอียดดังนี้ ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานก.ค.ศ.ได้แจ้งการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอนสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษาโดยสายงานการสอนกำหนดผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ ๑.๑ ว่า"เป็นผู้มี ความสามารถทางภาษาต่วงประเทศสูงกว่าระดับ...

4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

  4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี สวัสดีครับคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับใช้ในการลดระยะเวลาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (PA) ของสายงานการสอน จากปี 4 เหลือ...

วิธีการ คำนวณเงินเดือนครู แบบเปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่ากลางฐานในการคำนวณตามวิทยฐานะ

วิธีการ คำนวณเงินเดือนครู แบบเปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่ากลางฐานในการคำนวณตามวิทยฐานะ วิธีการคำนวณเงินเดือนครู แบบเปอร์เซ็นต์ สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน เชื่อว่า นอกจากตอนนี้ คุณครูจะคุมสอบปลายภาค ทำคะแนนและ ตัดเกรดแล้ว ในช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการคำนวณเงินเดือนเพื่อเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยใช่ไหมคะ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม จึงมี วิธีการ คำนวณเงินเดือนครู แบบเปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่ากลางฐานใน การคำนวณตามวิทยฐานะ มาฝากคุณครูค่ะ เพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูสามารถคำนวณเงินเดือน ตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือนได้ ไปดูวิธีการคำนวณกันเลยค่ะ เริ่มจาก ภาพด้านล่าง...

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู ทุกวิทยฐานะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู หรือ เลือนขั้นเงินเดือน ปี 2566 มาฝากคุณครูครับ เพื่อให้คุณครูได้ใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือน 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 256ุ6 และ 1 เมษายน...

วิธีการ คำนวณเงินเดือนครู แบบเปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่ากลางฐานในการคำนวณตามวิทยฐานะ 2567

วิธีการ คำนวณเงินเดือนครู แบบเปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่ากลางฐานในการคำนวณตามวิทยฐานะ 2567 วันนี้มี วิธีการ คำนวณเงินเดือนครู มาฝากค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน เชื่อว่า นอกจากตอนนี้ คุณครูจะคุมสอบปลายภาค ทำคะแนนและ ตัดเกรดแล้วในช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการคำนวณเงินเดือนเพื่อเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยใช่ไหมคะ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม จึงมี วิธีการคำนวณเงินเดือนครู แบบเปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่ากลางฐานใน การคำนวณตามวิทยฐานะ มาฝากคุณครูค่ะ เพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูสามารถคำนวณเงินเดือน ตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือนได้ ไปดูวิธีการคำนวณกันเลยค่ะ...

ขั้นเงินเดือนครู ตัวอย่าง วิธีการ คำนวณเงินเดือนครู ตามระบบ การเลื่อนเงินเดือน แบบเปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่าบน-ค่าล่าง ของฐานเงินเดือน

  ขั้นเงินเดือนครู ตัวอย่าง วิธีการ คำนวณเงินเดือนครู ตามระบบ การเลื่อนเงินเดือน แบบเปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่าบน-ค่าล่าง ของฐานเงินเดือน สวัสดีครับ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี ตัวอย่าง ขั้นเงินเดือนครู วิธีการคำนวณเงินเดือนครู ตามระบบ การเลื่อนเงินเดือน แบบเปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่าบน-ค่าล่าง ของฐานเงินเดือน  มาฝากคุณครูครับ  เพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูสามารถคำนวณเงินเดือน ตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือนได้ ไปดูวิธีการคำนวณกันเลยครับ เริ่มจาก ภาพด้านล่าง...

นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สวัสดีค่ะ สพฐ. ได้กำหนด จุดเน้น สพฐ. 2567 โดย นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีดังนี้ค่ะ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ๑.๑ สร้างคาวมปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพื่มความเชื่อมั่นของสังคมคมและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรในรูปแบบต่างๆอย่างเข้มข้น ๑.๒ ปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และไซเบอร์อย่างสร้างสรรค์ ๑.๓ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม...

แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข) เริ่ม 23 เมษายน 2567 สังกัด ศธ.

แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข) 23 เมษายน 2567 สังกัด ศธ. สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข) 23 เมษายน 2567 สังกัด ศธ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง : แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ(เรียนดี มีความสุข) ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ศธ 04001/ว2322 ถึงทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

แบบรายงานการปฏิบัติงานครู ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ไฟล์ doc

  แบบรายงานการปฏิบัติงานครู ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ไฟล์ doc สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมี แบบรายงานการปฏิบัติงานครู สำหรับใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 1...

ตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.

ตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ. การรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. ตามนัยมาตรา 8 (10)...
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments