วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
Google search engine
หน้าแรกค้นหา

2564 - search results

If you're not happy with the results, please do another search.

มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย 2566 ตามหนังสือ ก.ค.ศ ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย 2566 ตามหนังสือ ก.ค.ศ ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียน เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ต้องมีการบูรณาการงานทั้ง ๓ ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้ ๑. ด้านการจัดการเรียนรู้ ๑.๑ นําผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาจัดทํารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้...

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 มาผากทุกท่าน ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งกําหนดให้ใช้บังคับ...

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2566 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

  วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู หรือ เลือนขั้นเงินเดือน ปี 2566 มาฝากคุณครูครับ เพื่อให้คุณครูได้ใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือน 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 256ุ6 และ 1 เมษายน 2566 - 30กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของคุณครู จะมีอยู่...

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 65 ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 64 O-NET 2565 เฉลยข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2564 สอบ 12 กุมภาพันธ์ 2565

การเตรียมตัวสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นป.6 นั้นเป็นสิ่งที่คุณครูและนักเรียนต้องช่วยกัน ดังนั้นแล้ววันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำเอา เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 65 ของนักเรียน ป.6 รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 ซึ่งนักเรียนได้ทำการทดสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดได้จากลิงก์ด้านล่างครับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลในการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อสอบโอเน็ต...

ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2564 ใช้สอบเมื่อปีพ.ศ. 2565

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2564 ใช้สอบเมื่อปีพ.ศ. 2565 มาฝากคุณครูและผู้ที่สนใจเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ตที่กำลังจะมาถึง ดังเอกสารด้านล่างครับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลในการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อสอบโอเน็ต 2565 ป.6 ม.3...

ข้อสอบ rt ป.1 พร้อมเฉลย 2564 ใช้สอบเมื่อ ก.พ. 2565 ดาวน์โหลดที่นี่

ปัญหาที่พบในปัจจุบันของสังคมในด้านการศึกษาต้องบอกได้เลยว่า การปูพื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ ฉะนั้นนี่ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินและนำผลมาพัฒนาอันได้แก่การสอบ RT โดยวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตจึงขอนำ ข้อสอบ rt ป.1 พร้อมเฉลย 2564 ที่ครูผู้สอนนักเรียนในระดับชั้น ป.1-6 สามารถนำไปใช้พัฒนานักเรียนได้ ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) โดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการสอบมาตรฐานที่นักเรียนทุกคนได้วัดประเมินแบบเดียวกัน โดยจัดสอบ...

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา มาฝากคุณครูและผู้ที่สนใจครับ ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ระดับชั้นม.3 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ม.3 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3...

รวมข้อสอบ o-net ป.6 พร้อมเฉลย ปี 2558 – ปี 2564 ดาวน์โหลดที่นี่ ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย ป.6 ปีการศึกษา 2558 – 2564

ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย ป.6 ปีการศึกษา 2558 - 2564 สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบโอเน็ต ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ สวัสดีครับครูอัพเดทได้รวมข้อสอบ o-net ป.6 พร้อมเฉลย ปี 2558 - ปี 2564 สอบปี 2559 - 2565 แยกเป็นปีการศึกษา สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบโอเน็ต ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ ค่ะ ข้อสอบ...

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2564) ใช้สอบเมื่อปี พ.ศ. 2565

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 2565 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2564 มาฝากทุกท่านครับ เนื่องจากการสอบโอเน็ตนั้นเป็นการสอบที่จะวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนว่าได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือไม่นั้นเอง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลในการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6...

กระทู้ธรรมชั้นตรี ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 2564 พร้อมเฉลย เพื่อใช้เป็นแนวทางสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 2565

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซตืครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ กระทู้ธรรมชั้นตรี ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 2564 พร้อมเฉลย เพื่อใช้เป็นแนวทางสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 2565 มาให้ท่านที่เข้าทดสอบกระทู้ธรรมได้นำไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการตอบครับ กระทู้ธรรมคือ ? การเรียงความแก้กระทู้ธรรม เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และความรู้สึก ของผู้เขียนซึ่งได้มาจากการศึกษาวิชาธรรมะ พุทธะ และเบญจศีลเบญจธรรม ว่าสามารถจะถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และความรู้สึกออกไปสู่ผู้อื่นได้ดีหรือไม่ การเรียนรู้วิชาธรรมะ พุทธะ และเบญจศีลเบญจธรรม เปรียบเหมือนนักเรียนไปเก็บเอาดอกไม้ที่ต่างสี ต่างขนาด...
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล