วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาActive Learning ด้วยระบบ GPAS 5 Steps การปฏิรูปการศึกษา 8 ด้าน เน้น Active Learning...

Active Learning ด้วยระบบ GPAS 5 Steps การปฏิรูปการศึกษา 8 ด้าน เน้น Active Learning คิดเป็นกระบวนการชั้นสูงเชิงระบบ “GPAS 5 Steps”

Advertisement

Active Learning ด้วยระบบ GPAS 5 Steps การปฏิรูปการศึกษา 8 ด้าน เน้น Active Learning คิดเป็นกระบวนการชั้นสูงเชิงระบบ “GPAS 5 Steps”

การปฏิรูปการศึกษา 8 ด้าน เน้น Active Learning โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นโค้ช ส่วนนักเรียนมีส่วนร่วมทำกิจกรรม อภิปราย เรียนรู้เชิงรุก คิดเป็นกระบวนการชั้นสูงเชิงระบบ “GPAS 5 Steps” ด้าน รมว.ศธ. ‘ตรีนุช’ ชูความพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนครูและผู้เรียนเป็นนวัตกรทางการศึกษา เล็งพัฒนาโรงเรียนต้นแบบครบทุกจังหวัดในปี 2566

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในปัจจุบันไปสู่การเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ภายใต้หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum)

GPAS 5 Step
– GATHERING : การรวบรวมและเลือกข้อมูล
– PROCESSING : การจัดกระทำข้อมูล
– APPLYING : การประยุกต์ใช้ความรู้
A1 : Applying and Constructing the Knowledge) ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ
A2 : Applying the Communication Skill) ขั้นสื่อสารและนำเสนอ
– SELF – REGULATING : การกำกับตนเอง หรือ การเรียนรู้ได้เอง

Advertisement

ทักษะกระบวนการคิด GPAS จึงเป็นขั้นตอนและจุดเน้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จากนั้นนำไปใช้ในการปฏิบัติจริง ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ สิ่งที่ได้จากกระบวนการเหล่านี้ จะตกผลึกภายในตัวของผู้เรียน จะกลายเป็นตัวตนเป็นบุคลิกภาพของผู้เรียน และสะท้อนออกมาในภาระงานหรือการปฏิบัติที่ครูมอบหมาย ผลก็คือ ผู้เรียนจะสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม โรคติดเชื้อ RSV ในเด็ก อาการของผู้ติดเชื้อ วิธีการป้องกัน ข้อควรปฏิบัติหากมีอาการติดเชื้อ

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X