Take a fresh look at your lifestyle.

สภาครูฯพบเสมา 1 เสนอ 5ข้อเร่งเดินหน้าปฎิรูปการศึกษาและควรเร่งเคลียร์ทุกปัญหาที่คาใจครู

สภาครูฯพบเสมา 1 เสนอ 5ข้อเร่งเดินหน้าปฎิรูปการศึกษาและควรเร่งเคลียร์ทุกปัญหาที่คาใจครู

“ณัฏฐพล”ขอแรง”ศึกษานิเทศก์”ช่วยปฎิรูปการศึกษา คาดพ.ค.ปี63เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่

“ณัฏฐพล”ขอแรง"ศึกษานิเทศก์"ช่วยปฎิรูปการศึกษา คาดพ.ค.ปี63เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง…

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Advertisement

คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น