Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ. เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการ สังกัด  สพฐ. ส่วนกลาง    จำนวน 48  อัตรา

สพฐ. เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการ สังกัด  สพฐ. ส่วนกลาง    จำนวน 48  อัตรา

สสวท.  เชิญชวนคุณครู สมัครร่วมงาน  การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์  และ คณิตศาสตร์ …

สสวท.  เชิญชวนคุณครู สมัครร่วมงาน  การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์  และ คณิตศาสตร์  ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24 ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

  รวม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  ที่แปลว่า  ครู หรือ ผู้สอน  เหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน

รวม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  ที่แปลว่า  ครู หรือ ผู้สอน  เหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน

กมธ.การศึกษา เชิญ รมต.ศึกษาธิการ มาชี้แจง  เกี่ยวกับ การโอนศึกษานิเทศก์  และ…

กมธ.การศึกษา เชิญ รมต.ศึกษาธิการ มาชี้แจง  เกี่ยวกับ การโอนศึกษานิเทศก์  และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไป ศธจ. ในวันที่ 22  มกราคม  2563 นี้

ด่วนที่สุด !!! นัดประชุม คณะกรรมาธิการการศึกษา  พร้อมพิจารณา การโอนศึกษานิเทศก์  และ…

ด่วนที่สุด !!! นัดประชุม คณะกรรมาธิการการศึกษา  พร้อมพิจารณา การโอนศึกษานิเทศก์  และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไป ศธจ.  วันที่ 22  มกราคม  2563 นี้

กทม. เปิดสอบบรรจุ รับราชการ  เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ครั้งที่ 1/2563 …

กทม. เปิดสอบบรรจุ รับราชการ  เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ครั้งที่ 1/2563  ประเภททั่วไป และวิชาการ รวมกว่า 958  อัตรา

Advertisement

การให้กู้ยืม เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู (หนี้ครู) ประจําปี…

การให้กู้ยืม เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู (หนี้ครู) ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มวงเงินจาก 3 แสน เป็น 5 แสน !!!

สารวันครู  สารจากนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา  เนื่องในโอกาส วันครู ครั้งที่…

สารวันครู  สารจากนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา  เนื่องในโอกาส วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

ข่าวดี  ผอ.โรงเรียน จะย้ายได้ทั่วประเทศ  ก.ค.ศ. เตรียมปรับ…

ข่าวดี  ผอ.โรงเรียน จะย้ายได้ทั่วประเทศ  ก.ค.ศ. เตรียมปรับ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา (ย้าย ผอ.โรงเรียน) ใหม่