Take a fresh look at your lifestyle.

คู่มือการใช้เงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

คู่มือการใช้เงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

เตรียมแผนปฏิรูป การขอวิทยฐานะครู ให้มีประสิทธิภาพและ มุ่งเน้นผลเชิงประจักษ์

เตรียมแผนปฏิรูป การขอวิทยฐานะครู ให้มีประสิทธิภาพและ มุ่งเน้นผลเชิงประจักษ์

รมว.ศธ.เล็งสะกัดไม่ให้ครูก่อหนี้ กู้เงิน เกินหลักล้าน วางเพดานกู้ไม่เกิน 5เท่าของเงินเดือน…

รมว.ศธ.เล็งสะกัดไม่ให้ครูก่อหนี้ กู้เงิน เกินหลักล้าน วางเพดานกู้ไม่เกิน 5เท่าของเงินเดือน จี้ต้องคลอดแผน ลดดอกเบี้ย ภายในก.พ.

คนขึ้นบัญชีเฮ! สพฐ.แจ้งจัดสรรตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย 3,599 อัตรา…

คนขึ้นบัญชีเฮ! สพฐ.แจ้งจัดสรรตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย 3,599 อัตรา เช็กตำแหน่งว่างในแต่ละเขตฯได้ที่นี่!!

ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด“ดูแลการย้ายครู ให้ย้ายข้ามเขตฯภายในจังหวัดได้”…

ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด“ดูแลการย้ายครู ให้ย้ายข้ามเขตฯภายในจังหวัดได้” ถ้าย้ายข้ามจังหวัด ต้องให้ส่วนกลางดำเนินการ

ศธ.เตรียมจ่อคืนอำนาจในการ “เลื่อน-ลด-ปลด-ย้าย” ให้เขตพื้นที่…

ศธ.เตรียมจ่อคืนอำนาจในการ “เลื่อน-ลด-ปลด-ย้าย” ให้เขตพื้นที่ เพื่อให้การทำงานของจังหวัดมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Advertisement

ศธ.เตรียมคืนอำนาจให้เขตพื้นที่ฯ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครู…

ศธ.เตรียมคืนอำนาจให้เขตพื้นที่ฯ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครู พร้อมตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

“คุรุสภา”ทบทวนมาตรฐานผู้บริหาร เข้มคัดผู้มีวุฒิภาวะ!

"คุรุสภา"ทบทวนมาตรฐานผู้บริหาร เข้มคัดผู้มีวุฒิภาวะ! "คุรุสภา"ทบทวนมาตรฐานผู้บริหาร เข้มคัดผู้มีวุฒิภาวะ!