Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ.ประกาศ รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

สพฐ.ประกาศ รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) สพฐ.ประกาศ รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

สรุปแล้ว เป็นครูหลัง 5 ก.ค. 60 ยังสามารถใช้ วุฒิป.โท ลดระยะขอวิทยฐานะ ครูชำนาญการ…

สรุปแล้ว เป็นครูหลัง 5 ก.ค. 60 ยังสามารถใช้ วุฒิป.โท ลดระยะขอวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้หรือไม่?

สพฐ.สำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563

สพฐ.สำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563 สพฐ.สำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563 ครูเกษียณ อัตราครูเกษียณ ตำแหน่งว่างครูเกษียณ

ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ปี 2561 มีเฮ! สพฐ.เตรียมบรรจุครูผู้ช่วยเพิ่มอีก 2,392 อัตรา

ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ปี 2561 มีเฮ! สพฐ.เตรียมบรรจุครูผู้ช่วยเพิ่มอีก 2,392 อัตรา ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ปี 2561 มีเฮ! สพฐ.เตรียมบรรจุครูผู้ช่วยเพิ่มอีก 2,392 อัตรา

ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัคร สอบครูผู้ช่วย…

ว10/2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูัช่วย

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2562…

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

Advertisement

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562) ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)

มาแล้ว!! มรภ.เลย ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับบรรจุ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รับนักเรียนที่จบม.6…

มาแล้ว!! มรภ.เลย ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับบรรจุ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รับนักเรียนที่จบม.6 มีทุนให้ปีละ 150,000 บาท มาแล้ว!! มรภ.เลย ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับบรรจุ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รับนักเรียนที่จบม.6 มีทุนให้ปีละ 150,000 บาท

ทำไมเมื่อคุณครู เปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม…

ทำไมเมื่อคุณครู เปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม !! ทำไมเมื่อคุณครู เปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม !!