Take a fresh look at your lifestyle.

ด่วนที่สุด!! สพฐ.บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการเลือกให้ดำรง…

บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการเลือกให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 14…

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 14 ราย

เช็กที่นี่! คุณสมบัติผู้กู้ และ การค้ำประกัน…

เช็กที่นี่! คุณสมบัติผู้กู้ และ การค้ำประกัน การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สพฐ.แจ้งจัดสรรวงเงินสำหรับ เลื่อนเงินเดือนครูฯให้สพท. จำนวนร้อยละ 3.00 ของเงินเดือน

สพฐ.แจ้งจัดสรรวงเงินสำหรับ เลื่อนเงินเดือนครูฯให้สพท. จำนวนร้อยละ 3.00 ของเงินเดือน

Advertisement

อยากเห็น ลูกจ้างทำงานมาแล้ว 7 ปี บรรจุเป็นข้าราชการ ข้อเสนอของ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

อยากเห็น ลูกจ้างทำงานมาแล้ว 7 ปี บรรจุเป็นข้าราชการ ข้อเสนอของ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

คุณครูพร้อม!! ศธ.เตรียมใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัล…

คุณครูพร้อม!! ศธ.เตรียมใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัล เป็นพื้นฐานในการแก้ไขหลักเกณฑ์การขอวิทยฐานะ