Take a fresh look at your lifestyle.

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการครูคืนถิ่น ปี พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการครูคืนถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการครูคืนถิ่น ปี พ.ศ. 2562

ทำไมจึงต้องเปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู ที่กำหนดให้ 4 ปีมีสิทธิ์ยื่นและยื่นได้ 1 ครั้งต่อปี

ทำไมจึงต้องเปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู ที่กำหนดให้ 4 ปีมีสิทธิ์ยื่นและยื่นได้ 1 ครั้งต่อปี ทำไมจึงต้องเปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู ที่กำหนดให้ 4 ปีมีสิทธิ์ยื่นและยื่นได้ 1 ครั้งต่อปี

ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและแบบรายงานต่างๆ…

ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและแบบรายงานต่างๆ ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เช็กกันหน่อย!! 16 เขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับจัดสรรตำแหน่งว่าง จากการเกษียณฯ ปี 2562…

เช็กกันหน่อย!! 16 เขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับจัดสรรตำแหน่งว่าง จากการเกษียณฯ ปี 2562 สำหรับบรรจุครูและรับย้ายครู

รมว.ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อนาคตอยาก ขยายเกษียณอายุราชการครูเป็น 65ปี

รมว.ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อนาคตอยาก ขยายเกษียณอายุราชการครูเป็น 65ปี รมว.ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อนาคตอยาก ขยายเกษียณอายุราชการครูเป็น 65ปี

Advertisement

อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562

อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562 อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562

ด่วนที่สุด!! สำนักงบฯ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.…

ด่วนที่สุด!! สำนักงบฯ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เนื่องจาก พรบ.งบประมาณ ปี 2563 ประกาศใช้ไม่ทัน 1 ต.ค. 2562

บรรจุครู ย้ายครู ทดแทนอัตราว่างจาการเกษียณ เริ่ม1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป

บรรจุครู ย้ายครู ทดแทนอัตราว่างจาการเกษียณ เริ่ม1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป บรรจุครู ย้ายครู ทดแทนอัตราว่างจาการเกษียณ เริ่ม1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป

โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนต่ำกว่า 120 คน ถ้าอยู่ในพื้นที่พิเศษ…

โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ำกว่า 120 คน ถ้าอยู่ในพื้นที่พิเศษ สามารถบรรจุครูและผอ.ได้ตามปกติ โรงเรียนขนาดเล็ก ถ้าอยู่ในพื้นที่พิเศษ สามารถบรรจุครูและผอ.ได้ตามปกติ