Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ.พร้อมจัดสรรงบ ซื้อหนังสือเรียนเพิ่ม เพื่อให้รร.ซื้อหนังสือเรียน ครบ 8 กลุ่มสาระ

สพฐ.พร้อมจัดสรรงบ ซื้อหนังสือเรียนเพิ่ม เพื่อให้รร.ซื้อหนังสือเรียน ครบ 8 กลุ่มสาระ

สพฐ.สั่งโรงเรียน ทั่วประเทศ เปิด”เพลงสดุดีจอมราชา -เพลงจิตอาสา”…

สพฐ.สั่งโรงเรียน ทั่วประเทศ เปิด"เพลงสดุดีจอมราชา -เพลงจิตอาสา" ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง

คุณครูเตรียมพร้อม!! ก.ค.ศ.จัดทำกรอบแนวทาง การพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูฯ

คุณครูเตรียมพร้อม!! ก.ค.ศ.จัดทำกรอบแนวทาง การพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูฯ

สพฐ.จี้ เด็กประถมต้องคิดเลขเป็น

สพฐ.จี้ เด็กประถมต้องคิดเลขเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนโครงการ เด็กประถมคิดเลขเป็นท่องสูตรคูณได้  กำชับทุกเขตพื้นที่การศึกษานำสู่การปฎิบัติ ชี้ เป็นพื้นฐานการต่อยอดการคิดวิเคราะห์เป็นของเด็กไทย

Powerpoint “สรุปทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน”…

Powerpoint “สรุปทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน” การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรม ออนไลน์ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

สถานี ก.ค.ศ. การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้ว

สถานี ก.ค.ศ. การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้ว