Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

กฎหมายครู

หน้าที่คุณครู ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ฉบับ สพฐ. ภายใต้วิสัยทัศน์…

ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับ สพฐ. ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดาวน์โหลดที่นี่

จดหมายเปิดผนึก ถึง รมว.ศธ. ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลกระทบ หากยกเลิกโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร…

จดหมายเปิดผนึก ถึง รมว.ศธ. ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลกระทบ หากยกเลิกโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร ไม่มีงบคูปองครู แล้วสร้างเกณฑ์บังคับทำไม?

หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อขอมีวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2560

หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อขอมีวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2560 หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อขอมีวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2560

คุณครูจะเกษียณ แต่เงินเดือนเต็มขั้น!! เลื่อนเงินเดือนรอบนี้ (30 ก.ย.) จะได้ค่าตอบแทนพิเศษไหม?

คุณครูจะเกษียณ แต่เงินเดือนเต็มขั้น!! เลื่อนเงินเดือนรอบนี้ (30 ก.ย.) จะได้ค่าตอบแทนพิเศษไหม?

คุณครูเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. นี้ ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

คุณครูเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. นี้ ได้เลื่อนเงินเดือนไหม? คุณครูเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. นี้ ได้เลื่อนเงินเดือนไหม? คุณครูเกษียณอายุราชการเลื่อนเงินเดือนไหม

วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติ…

วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติ และห้ามปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

Advertisement

ก.ค.ศ.ตอบ!! ผอ.โรงเรียนขนาดกลาง แต่ปัจจุบันเป็นขนาดเล็ก…

ผอ.โรงเรียนขนาดกลาง แต่ปัจจุบันเป็นขนาดเล็ก ให้กศจ.นำประสบการณ์โรงเรียนขนาดเดิมมาใช้ในการพิจารณาย้ายได้

ครูป่วย อยู่คนเดียวไม่มีคนดูแล ขอย้ายกรณีพิเศษได้หรือไม่

ครูป่วย อยู่คนเดียวไม่มีคนดูแล ขอย้ายกรณีพิเศษได้หรือไม่ ครูป่วย อยู่คนเดียวไม่มีคนดูแล ขอย้ายกรณีพิเศษได้หรือไม่ อ่านที่นี่

คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ

คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ