Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

กฎหมายครู

อ่านด่วน! กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบ การชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

อ่านด่วน! กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบ การชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

แชร์ด่วน!! ว7/2559 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย…

แชร์ด่วน!! ว7/2559 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้่นพื้นฐาน (ล่าสุดวันที่ 22 ก.ค. 2559)

ว5/2559 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

ว5/2559 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ

คลิกอ่านที่นี่!! ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ ตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินคลิกอ่านทั้งหมดที่นี่ครับ1 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. 2 ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายและพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. …. 3 …

สกศ.น้อมรับเสียงวิพากษ์ ปรับทิศแผนการศึกษาชาติ โฆษก สกศ.ระบุ ข้าราชการครูสามารถสมัคร…

สกศ.น้อมรับเสียงวิพากษ์ ปรับทิศแผนการศึกษาชาติ โฆษก สกศ.ระบุ ข้าราชการครูสามารถสมัคร เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานของรัฐได้เพื่อให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น