Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

การประเมินอย่างเข้ม

รู้ยัง! ร่างเกณฑ์ ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วยแบบใหม่ ต้องประเมินอย่างเข้ม 4 ครั้ง ใน 2 ปี ( เดิม 8…

รู้ยัง! ร่างเกณฑ์ ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วยแบบใหม่ ต้องประเมินอย่างเข้ม 4 ครั้ง ใน 2 ปี ( เดิม 8 ครั้ง) ถ้าลาเกิน 90 วันต้องมาทำงานในวันที่ลาเกินให้ครบ 2 ปี

คุณครูอ่านด่วน!!…

คุณครูอ่านด่วน!! ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

อ่านที่นี่! แผนผังขั้นตอน การพัฒนาและเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย…

อ่านที่นี่! แผนผังขั้นตอน การพัฒนาและเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย และอำนาจหน้าที่ของกศจ.