Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

การเตรียมสอบครูผู้ช่วย

กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสพฐ.

กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ และ ปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสพฐ. และวันเวลาในการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3351,3354 เรื่อง…

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3351,3354 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557

คู่มือการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562

คู่มือการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)…

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

ด่วน!! มติที่ประชุมก.ค.ศ. เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)…

ด่วน!! มติที่ประชุมก.ค.ศ. เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) ให้สามารถใช้วิธีการอื่นแทนการสอบได้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ…

เตรียมปรับเกณฑ์ สอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) โดยจะไม่เน้นการสอบแข่งขัน

ก.ค.ศ.เปิดโอกาสศึกษานิเทศก์สมัครแข่งคัดเลือกผอ.สถานศึกษา พร้อมจัดทำเกณฑ์กลางในการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ พุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.41 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)…

เตรียมให้พร้อม!! เปิดเอกสารและหลักฐาน ที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

เตรียมให้พร้อม!! เปิดเอกสารและหลักฐาน ที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561